Navigácia

Absolventi

1999 - 2008

                         1999 - 2008        

Triedni učitelia:  Mgr. Mária Filová, Mgr. Martin Kucharič