Navigácia

 • Pokus s teplou a studenou vodou

  Pokus s teplou a studenou vodou

  Deň vody si pripomenuli aj žiaci 8.B triedy. Urobili si test a vyskúšali urobiť pokus s teplou a studenou vodou. V dvoch pohároch mali vodu rôznej farby – žltú a modrú. „Modrá voda“ bola studená a „žltá voda“ bola teplá. Najskôr položili pohár s teplou vodu navrch pomocou plastovej kartičky a po vytiahnutí kartičky sa farebné vody nezmiešali. Potom urobili opačný pokus – teplá voda bola na spodku. V druhom prípade sa farebné vody zmiešali a vznikla zelená farba. Ako je to možné? je to preto, pretože teplá voda má menšiu hustotu ako studená voda a keď je v spodnom pohári stúpa hore a preto sa farby zmiešajú.

  Mgr. Barbora Michálková

 • Náušnice z papiera

  Náušnice z papiera

  Žiačky 6.B triedy si na hodine techniky vyrobili náušnice z papiera. Pri výrobe náušníc použili techniku „Quilling“. Základom tejto techniky je rolovanie, stláčanie, krútenie a rôzne iné tvarovanie prúžkov papiera, ktoré sa následne aranžujú a vytvárate tak nádherné a originálne vzory. Práca si vyžadovala trpezlivosť, zručnosť a kreativitu.

  Mgr. Barbora Michálková  

 • Chodiaca voda

  Chodiaca voda

  Deň vody sme si pripomenuli na hodine matematiky u šiestakov nielen úlohami o vode, ale aj pokusom. Zafarbená voda (modrá, červená a žltá) „prešla“ pomocou papierových vreckoviek do prázdnych pohárov, kde sa následne jednotlivé farby zmiešali.

  Mgr. Barbora Michálková  

 • Hračky

  Hračky

  Na hodine techniky v 6.A triede dievčatá vyrábali hračky. Podľa predlohy vystrihli jednotlivé časti z látky, časti zošili a naplnili vatou. Hračky potom ešte ozdobili zvyškami látky a gombíkmi. Niektoré žiačky si vymysleli vlastný strih.

  Mgr. Barbora Michálková

 • Okresné kolo Chemickej olympiády

  Okresné kolo Chemickej olympiády

  Dňa 22. marca 2019 sa Erika Škodová a Viliam Krátky, žiaci 9.B, zúčastnili okresného kola Chemickej olymmpiády. Spomedzi 17 zúčastnených obsadila Erika Škodová 7. miesto a Viliam Krátky 8. miesto. Srdečne blahoželáme.

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Svetový deň Downovho syndrómu

  Svetový deň Downovho syndrómu

  Úprimne sa teším, že žiaci i učitelia našej školy si opätovne pripomenuli „Svetový deň Downovho syndrómu“, a to zapojením sa do ponožkovej výzvy.

  Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý sme iný, no práve to robí náš svet pestrejší a lepší.

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Praktické aktivity na biológii

  Praktické aktivity na biológii

  Laboratórna práca – 8.A, B

  Téma: Rozmnožovanie baktérií a húb

  Úloha: Pozorovať rast podhubia a výtrusníc plesne hlavičkatej

  Ako uvedenú úlohu zvládli žiaci 8.A a 8.B si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Hustota plastelíny

  Hustota plastelíny

  Téma: Hustota pevných látok

  Úloha: Určiť hustotu plastelíny výpočtom a graficky

  Šiestaci počas vyučovacích hodín fyziky zisťovali hustotu plastelíny pomocou grafu. Zistenú hodnotu hustoty následne overili aj výpočtom. Odchýlky pri porovnávaní výsledkov oboch metód boli u mnohých žiakov minimálne, čo potvrdilo ich šikovnosť pri meraní objemu a hmotnosti telies i presnosť pri rysovaní grafu.

  RNDr. Marika Blaškovičová  

 • pH indikátory

  pH indikátory

  Laboratórna práca – 8.A, B

  Téma: pH indikátory

  Úloha: Pozorovať kyslé a zásadité roztoky. Určiť pH látok.

  Ako uvedenú úlohu zvládli žiaci 8.A a 8.B si môžete pozrieť vo fotoalbume.

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Blší trh

  Blší trh

  Jedna z najobľúbenejších akcií na našej škole sa tento rok uskutočnila 20. marca. Počas jednej vyučovacej hodiny vládol na chodbách školy čulý ruch. Ponúkalo sa, zjednávalo, nakupovalo. V ponuke bol tovar rôzneho druhu - knihy, hračky, bižutéria a tiež doma vyrobené koláčiky. Celá akcia však slúžila nielen pre zábavu, ale aj pre dobrú vec. Výťažok z nej - 420 € sa použije na nákup nových kníh do školskej knižnice.

 • Rozmnožovanie izbových kvetín

  Rozmnožovanie izbových kvetín

  Skupinka dievčat zo 7.B na technike rozmnožovala izbové kvetiny. Oboznámili sa so spôsobom rozmnožovania odrezkami. Najprv si pripravili zeminu a naplnili do kvetináčov. Potom si opatrne nožom pripravili odrezky a tie sadili do kvetináčov. Kvetináče dali do plastových obalov. Tieto kvetiny si dajú do svojej triedy, kde sa budú o kvetiny naďalej starať.

  PaedDr. Darina Vojvodová  

 • Pikírovanie

  Pikírovanie

  Na technike žiaci pikírovali papriku. Zoznámili sa so samotným slovom pikírovanie – presádzanie rastliniek vyrastených zo semienka do samostatných nádob – kelímkov. Pri práci sa aj dozvedeli, že paprika sa presádza po dvojiciach. Keď príde vhodný čas, papriku potom zasadzia do školskej záhrady.

  PaedDr. Darina Vojvodová  

 • Deň vody na technike

  Deň vody na technike

  Deň vody si žiaci na technike pripomenuli okrem besedy o vode aj zhotovením výzdoby vo vestibule školy. Zhotovili kvapky z tvrdého papiera, rozvešali na konáre a špagáty. Zavesili krhlu, z ktorej symbolicky vyteká voda. Pozrite si ich výzdobu vo fotogalérii.

  PaedDr. Darina Vojvodová  

 • Chemické kvety, lieky a prívesky z plastelíny na technike

  Chemické kvety, lieky a prívesky z plastelíny na technike

  Piataci si na technike preverili svoje zručnosti pri výrobe jarných dekorácií. Medzipredmetovo som techniku prepojila s chémiou a fyzikou - predmetmi, s ktorými sa piataci doposiaľ vo vyučovacom procese nestretli. Chemické kvety žiaci vyrábali zapojením chromatografickej metódy rozkladu farieb, pričom využívali vybavenie chemicko – fyzikálneho laboratória. Plastelínu, vlastnoručne vyrobenú ako zmes bežne dostupných látok, piataci zámerne nesprávne uskladnili, čím si vytvorili materiál na výrobu ďalšieho produktu. Po úprave vykrajovaním, vŕtaním a lakovaním získali farebné prívesky.

  RNDr. Marika Blaškovičová  

 • Alkoholové kvasenie

  Alkoholové kvasenie

  V rámci tematického celku „Deriváty uhľovodíkov“ sa deviataci počas hodín chémie oboznámili s charakteristikou a vlastnosťami alkoholov. Súčasťou vyučovacích hodín bola „výroba“ etanolu procesom kvasenia. Náplň hodín sme doplnili diskusiou zameranou na prevenciu a vplyv negatívnych účinkov požívania alkoholických nápojov na ľudský organizmus.

  RNDr. Marika Blaškovičová

 • Týždeň mozgu v Nezábudke

  Týždeň mozgu v Nezábudke

  Žiaci 4.B triedy navštívili 14. 3. 2019 pri príležitosti „Týždňa mozgu“ DSS Nezábudka. Aktivitami, ktoré boli zamerané na precvičovanie pamäti, spestrili deň jej obyvateľom.

  Mgr. Lucia Mihálová

 • Sedimentácia krvi

  Sedimentácia krvi

  Pri niektorých vyšetreniach lekár odoberie krv a zisťuje okrem krvného obrazu aj rýchlosť usadzovania zložiek krvi. Ide o vyšetrovanie sedimentácie. Siedmaci na hodine biológie navrhli model na pozorovanie sedimentácie. Zisťovali aj rýchlosť usadzovania častíc.

  Mgr. Barbora Michálková  

 • Kaktusy z kameňov

  Kaktusy z kameňov

  Žiaci zo 6.B triedy vyrobili kaktusy, ktoré nemusia polievať, pretože sú vyrobené z kameňov. Očistené kamene natreli zelenou farbou a dozdobili. Do kvetináča naukladali kamene, do ktorých umiestnili kaktusy.

  Mgr. Barbora Michálková, PaedDr. Darina Vojvodová

 • Vďační škôlkari

  Vďační škôlkari

  Žiaci z poľovníckeho krúžku Jelenček pri ZŠ Kúty darovali deťom z MŠ Čáry jeden deň zo svojich prázdnin.

  Prostredníctvom bábkového divadla priblížili škôlkarom život lesných zvieratiek. Oboznámili ich so stopami obyvateľov lesa a ukázali im získané trofeje.

  Vďační škôlkari vedeli, že zvieratká v zime často hladujú a preto im prostredníctvom mladých poľovníkov poslali darček – suché staré pečivo.

  Mgr. Lucia Mihálová

 • Aktivity ku „Dňu vody“

  Aktivity ku „Dňu vody“

  Siedmaci sa počas vyučovacích hodín chémie venovali praktickým aktivitám zameraných na tému „Voda“. Počas príprav a realizácie aktivít využili získané teoretické poznatky i prepojenie na situácie každodenného života.

  RNDr. Marika Blaškovičová

strana: