Navigácia

Kontakt

  • Základná škola Andreja Radlinského
    Školská 694, 908 01 Kúty
  • +421 x 034 6597808

Utorok 26. 3. 2019

Počet návštev: 2547410

Novinky

Fotogaléria

Mapa

ĎAKUJEME

žiakom, rodičom žiakov i pedagógom

za prinesené predmety a realizáciu

blšieho trhu.


ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA

sa uskutoční v sobotu

6. apríla 2019 od 9.00 do 12. hod.

v budove ZŠ Andreja Radlinského Kúty.

Bližšie informácie nájdete v sekcii

Zápis do 1. ročníka.


RADLINSKÉHO KÚTY

Je vyhlásený 20. ročník

regionálnej literárnej súťaže

Radlinského Kúty.

Uzávierka súťaže je 27. mája 2019.

Bližšie informácie nájdete na:

RADLINSKEHO_KUTY_2019.pdf


Lipa veľkolistá z Kopčian

súťažila o titul

EURÓPSKY STROM ROKA 2019

Obsadila konečné 8. miesto.

Bližšie info: www.treeoftheyear.org


Zapojme sa do súťaže „Vráťme knihy do škôl“

Občianske združenie Učenie s úsmevom  v spolupráci s partnermi  - internetové kníhkupectvo abcknihy.sk, Bratislavský samosprávny kraj, vydavateľstvo Ikar a vydavateľská značka YOLi pripravili

8. ročník súťaže

„Vráťme knihy do škôl“.

Cieľom súťaže je podporovať čítanie a pozitívny vzťah ku knihám.

Úlohou žiaka je prečítať si ľubovoľnú knihu a napísať  – prečo si knihu vybral, čo mu jej prečítanie dalo. Žiak sa zaregistruje na stránke www.vratmeknihydoskol.sk a pošle svoj príspevok.

Môže vyhrať zaujímavé ceny nielen pre seba, ale aj pre školu a svojho učiteľa.

Podrobnejšie informácie nájdete na webstránke školy v časti knižnica.


Riaditeľstvo ZŠ Andreja Radlinského

zakazuje vstupovať so psom

do areálu školy!

 


VANDALIZMUS

Detské ihriská za kultúrnym domom, v škôlke a v škole navštevuje najmä v popoludňajších hodinách množstvo detí. Deti sú naše zrkadlo. Sú naším obrazom, či sa nám to páči alebo nie. To, čo sme schopní do nich vkladať od útleho detstva, formuje ich osobnosť. Detské ihriská sú zárukou dlhých hodín zábavy a pohybu detí na čerstvom vzduchu. Je to tiež miesto, kde sa deti môžu hrať a ich rodičia si oddýchnuť. Našou snahou bolo vybudovať zariadenia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže. Preto je zarážajúce, ako rýchlo dokážu podaktorí mladí spoluobčania zničiť miesta, ktoré majú slúžiť všetkým. A tiež je smutné, že v dnešnej dobe patrí medzi druh zábavy vandalizmus. Preto Vás prosíme, aby ste neničili prácu iných a zámerne nepoškodzovali miesto, ktoré má patriť najmä deťomDetské ihriská by v prvom rade mali slúžiť na trávenie voľnočasových aktivít detí, ideálne pod dohľadom rodičov poprípade inej dospelej osoby.
Eva Kollárová


BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH A CHODNÍKOCH

Žiadame žiakov, aby vzhľadom na

svoju bezpečnosť 

pri pohybe obcou i mimo nej za zníženej viditeľnosti

používali reflexné prvky na svojom oblečení

a povinné osvetlenie bicykla.


Projekt „S radosťou do záhrady“.

Naša základná škola sa zapojila do 10. ročníka grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlasuje Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis . Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venovala do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 56 000 eur, ktorá bola rozdelená medzi najlepšie projekty.

Cieľom programu je podporiť aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Do grantového programu bolo prihlásených približne 300 projektov a my sme boli úspešní.  Spoločnosť Slovnaft, a.s. a Nadácia Ekopolis nás podporila v našom projekte sumou 3 400€.

Autorom projektu je aj náš žiak Michal Drábek.

Podrobnejšie informácie o projekte si môžete pozrieť v zložke Zelené oázy na našej web stránke.


ZBIERAME plastové VRCHNÁKY

Aj malá pomoc JE POMOC. A pomôcť môže každý z nás. Vyzbierané vrchnáky sa dajú "premeniť" na peniaze. A tie môžu rodičia chorých detí použiť na ich liečbu či zaobstaranie invalidného vozíka. Vyzbierané vrchnáky odovzdávame priebežne tým, ktorí zbierku organizujú. Plastové vrchnáky môžete hádzať či sypať do pripravenej krabice vo vestibule školy.

Ďakujeme.

Novinky