Navigácia

Kontakt

  • Základná škola Andreja Radlinského
    Školská 694, 908 01 Kúty
  • +421 x 034 6597808

Streda 18. 7. 2018

Počet návštev: 2395249

Novinky

Fotogaléria

Mapa

PRAJEME ŽIAKOM

 

PRÍJEMNÉ PRÁZDNINY.

 

Slávnostné otvorenie

školského roka 2018/2019

sa uskutoční

v pondelok 3. septembra 2018.


OZNAM

Vzhľadom na dlhodobú PN

vedúcej školy v prírode v Chorvátsku

bude vyúčtovanie uskutočnené

v mesiaci september 2018.

Zákonní zástupcovia žiakov, ktorí

v tomto školskom roku

ukončili 9. ročník, budú informovaní

vedením školy.


Vyhodnotenie 19. ročníka regionálnej

literárnej súťaže

 

RADLINSKÉHO KÚTY

 

nájdete v sekcii Novinky.


 


ĎAKUJEME

 

všetkým, ktorí prispeli

 

v projekte

 

Búrame bariéry pre Šimona.


ŠKOLA V PRÍRODE

CHORVÁTSKO 2018

V dňoch 8. 6. – 17. 6. 2018 sa naši žiaci zúčastnili školy v prírode v Chorvátsku s témou "Zvedaví vedci". Fotografie si môžete pozrieť v sekcii Fotoalbum.


 LETNÝ DENNÝ TÁBOR

 

"Leto s angličtinou"

 

pre žiakov ZŠ

 

Podrobnejšie info:

Letny_tabor_-_Rainbow_club_Kuty.pdf


Riaditeľstvo ZŠ Andreja Radlinského

zakazuje vstupovať so psom

do areálu školy!

 


VANDALIZMUS

Detské ihriská za kultúrnym domom, v škôlke a v škole navštevuje najmä v popoludňajších hodinách množstvo detí. Deti sú naše zrkadlo. Sú naším obrazom, či sa nám to páči alebo nie. To, čo sme schopní do nich vkladať od útleho detstva, formuje ich osobnosť. Detské ihriská sú zárukou dlhých hodín zábavy a pohybu detí na čerstvom vzduchu. Je to tiež miesto, kde sa deti môžu hrať a ich rodičia si oddýchnuť. Našou snahou bolo vybudovať zariadenia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže. Preto je zarážajúce, ako rýchlo dokážu podaktorí mladí spoluobčania zničiť miesta, ktoré majú slúžiť všetkým. A tiež je smutné, že v dnešnej dobe patrí medzi druh zábavy vandalizmus. Preto Vás prosíme, aby ste neničili prácu iných a zámerne nepoškodzovali miesto, ktoré má patriť najmä deťomDetské ihriská by v prvom rade mali slúžiť na trávenie voľnočasových aktivít detí, ideálne pod dohľadom rodičov poprípade inej dospelej osoby.
Eva Kollárová


 


BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH A CHODNÍKOCH

Žiadame žiakov, aby vzhľadom na

svoju bezpečnosť 

pri pohybe obcou i mimo nej za zníženej viditeľnosti

používali reflexné prvky na svojom oblečení

a povinné osvetlenie bicykla.


Projekt „S radosťou do záhrady“.

Naša základná škola sa zapojila do 10. ročníka grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlasuje Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis . Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venovala do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 56 000 eur, ktorá bola rozdelená medzi najlepšie projekty.

Cieľom programu je podporiť aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Do grantového programu bolo prihlásených približne 300 projektov a my sme boli úspešní.  Spoločnosť Slovnaft, a.s. a Nadácia Ekopolis nás podporila v našom projekte sumou 3 400€.

Autorom projektu je aj náš žiak Michal Drábek.

Podrobnejšie informácie o projekte si môžete pozrieť v zložke Zelené oázy na našej web stránke.


Opäť ZBIERAME plastové VRCHNÁKY

Aj malá pomoc JE POMOC. A pomôcť môže každý z nás. Vyzbierané vrchnáky sa dajú "premeniť" na peniaze. A tie môžu rodičia chorých detí použiť na ich liečbu či zaobstaranie invalidného vozíka. Tentokrát zbierame vrchnáky pre Sárinku z neďalekej Moravy. Plastové vrchnáky môžete hádzať či sypať do pripravenej krabice vo vestibule školy.

Ďakujeme.

Novinky