Navigácia

Kontakt

  • Základná škola Andreja Radlinského
    Školská 694, 908 01 Kúty
  • +421 x 034 6597808

Utorok 23. 10. 2018

Počet návštev: 2451384

Novinky

Fotogaléria

Mapa

 

FOTOGRAFOVANIE ŽIAKOV

 

Fotografovanie je určené pre žiakov 1. – 5. ročníka,

nie je však povinné.

Termín fotografovania: 26. október 2018

Cena celej série fotografií: 12,50 EUR

Cena polovičnej série fotografií

(súbor fotografií postavy alebo

súbor fotografií portrétu): 8,50 EUR


Svätomartinský lampiónový sprievod

 

Združenie rodičovskej rady pri MŠ v Kútoch a

Rodičovská rada pri ZŠ Kúty Vás srdečne pozývajú

na Svätomartinský lampiónový sprievod,

ktorý sa uskutoční

9. novembra 2018.

Program: 16:00 – sv. omša v kostole (dobrovoľná)

17:00 – odchod sprievodu od ZŠ

17:15 – odchod sprievodu od MŠ

=> v sprievode sa presunieme za KD,

kde bude na predaj varené víno,

detský punč, čajík, párok v rožku,

lokše a chutné Martinské rožteky.


OZNAM

Vzhľadom na dlhodobú PN

vedúcej školy v prírode v Chorvátsku

bude vyúčtovanie uskutočnené

po ukončení PN p. uč. Vojvodovej.


Riaditeľstvo ZŠ Andreja Radlinského

zakazuje vstupovať so psom

do areálu školy!

 


VANDALIZMUS

Detské ihriská za kultúrnym domom, v škôlke a v škole navštevuje najmä v popoludňajších hodinách množstvo detí. Deti sú naše zrkadlo. Sú naším obrazom, či sa nám to páči alebo nie. To, čo sme schopní do nich vkladať od útleho detstva, formuje ich osobnosť. Detské ihriská sú zárukou dlhých hodín zábavy a pohybu detí na čerstvom vzduchu. Je to tiež miesto, kde sa deti môžu hrať a ich rodičia si oddýchnuť. Našou snahou bolo vybudovať zariadenia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže. Preto je zarážajúce, ako rýchlo dokážu podaktorí mladí spoluobčania zničiť miesta, ktoré majú slúžiť všetkým. A tiež je smutné, že v dnešnej dobe patrí medzi druh zábavy vandalizmus. Preto Vás prosíme, aby ste neničili prácu iných a zámerne nepoškodzovali miesto, ktoré má patriť najmä deťomDetské ihriská by v prvom rade mali slúžiť na trávenie voľnočasových aktivít detí, ideálne pod dohľadom rodičov poprípade inej dospelej osoby.
Eva Kollárová


BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH A CHODNÍKOCH

Žiadame žiakov, aby vzhľadom na

svoju bezpečnosť 

pri pohybe obcou i mimo nej za zníženej viditeľnosti

používali reflexné prvky na svojom oblečení

a povinné osvetlenie bicykla.


Projekt „S radosťou do záhrady“.

Naša základná škola sa zapojila do 10. ročníka grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlasuje Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis . Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venovala do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 56 000 eur, ktorá bola rozdelená medzi najlepšie projekty.

Cieľom programu je podporiť aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Do grantového programu bolo prihlásených približne 300 projektov a my sme boli úspešní.  Spoločnosť Slovnaft, a.s. a Nadácia Ekopolis nás podporila v našom projekte sumou 3 400€.

Autorom projektu je aj náš žiak Michal Drábek.

Podrobnejšie informácie o projekte si môžete pozrieť v zložke Zelené oázy na našej web stránke.


ZBIERAME plastové VRCHNÁKY

Aj malá pomoc JE POMOC. A pomôcť môže každý z nás. Vyzbierané vrchnáky sa dajú "premeniť" na peniaze. A tie môžu rodičia chorých detí použiť na ich liečbu či zaobstaranie invalidného vozíka. Vyzbierané vrchnáky odovzdávame priebežne tým, ktorí zbierku organizujú. Plastové vrchnáky môžete hádzať či sypať do pripravenej krabice vo vestibule školy.

Ďakujeme.

Novinky