Navigácia

Kontakt

  • Základná škola Andreja Radlinského
    Školská 694, 908 01 Kúty
  • +421 x 034 6597808

Piatok 20. 4. 2018

Počet návštev: 2336231

Novinky

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 20.4.2018)
Tomáš Hajdin (7.A)
Zajtra (Sobota 21.4.2018)
Sara Poláková (3.A)
Pozajtra (Nedeľa 22.4.2018)
Aneta Kleinedlerová (5.B)

Fotogaléria

Mapa

VÝBEROVÉ KONANIE

 

na obsadenie funkcie riaditeľa

Základnej školy Andreja Radlinského,

Školská 694, 90801 Kúty

 

Podmienky účasti na výberovom konaní:

OBEC_KUTY_-_vyberove_konanie_riaditel_ZS.pdf


Zápis detí do 1. ročníka

 

Riaditeľstvo ZŠ Andreja Radlinského

oznamuje rodičom, že zápis detí do 1. ročníka

sa uskutoční

 

v sobotu 21. apríla 2018 od 9.00 do 12.00 hod.

 

v budove ZŠ A. Radlinského Kúty.

 

Bližšie informácie nájdete v sekcii Zápis do 1. ročníka.


Riaditeľstvo ZŠ Andreja Radlinského

zakazuje vstupovať so psom

do areálu školy!


BEH ANDREJA RADLINSKÉHO


 

ZBER PAPIERA

 

Jarný zber papiera sa uskutoční

v pondelok 30. apríla 2018

v čase od 10:00 do 14:00 hod.

 

Žiaci 1. - 4. ročníka budú končiť o 10:00 hod.,

žiaci 5. - 9. ročníka budú končiť o 10:30 hod.

 

Obedy budú vydávané od 10:00 do 12:30 hod.,

školský klub detí bude v prevádzke od 10:00 do 16:30 hod.


Vážení a milí priatelia ZŠ Kúty

Blíži sa čas odovzdávania daňových priznaní a vy máte možnosť rozhodnúť sa, čo urobíte s 2% z Vašej dane. Vaše dve percentá z daní nie sú žiadnou sumou navyše, sú súčasťou Vášho povinného odvodu a rozhodnutím darovať ich, využijete svoje právo venovať ich na činnosť, ktorú chcete podporiť.

Pred niekoľkými rokmi z iniciatívy zamestnancov, rodičov a študentov ZŠ Andreja Radlinského Kúty bolo založené Občianske združenie Rada školy Kúty, ktoré pripravuje rôzne aktivity, zabezpečuje finančné prostriedky na zveľadenie priestorov školy a školského dvora a na financovanie podujatí organizovaných školou. Týmto Vás chceme poprosiť, aby ste 2% venovali  nášmu občianskemu združeniu. Vaše 2% pomôžu skvalitniť a obohatiť vzdelávaciu činnosť Vašich detí a všetci Vám za ne budeme veľmi vďační.

Možnosti ako 2% môžete poukázať

A. ako fyzická osoba- zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

B. ako fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

C. ako právnická osoba

 

Názov:             Rada školy Kúty

Sídlo:               Školská 694, 908 01 Kúty

Právna forma:  občianske združenie

IČO:                 42156653

 

Štatutárny zástupca: Petra Antálková

  


 

 

Propozície 19. ročníka regionálnej

literárnej súťaže

 

RADLINSKÉHO KÚTY

 

sú k dispozícii na:

Pozvanka_ZS_radlinskeho_2018.pdf


Vážení a milí priatelia ZŠ Kúty

 

Blíži sa čas odovzdávania daňových priznaní a vy máte možnosť rozhodnúť sa, čo urobíte s 2% z Vašej dane. Vaše dve percentá z daní nie sú žiadnou sumou navyše, sú súčasťou Vášho povinného odvodu a rozhodnutím darovať ich, využijete svoje právo venovať ich na činnosť, ktorú chcete podporiť.

Pred niekoľkými rokmi z iniciatívy zamestnancov, rodičov a študentov ZŠ Andreja Radlinského Kúty bolo založené Občianske združenie Rada školy Kúty, ktoré pripravuje rôzne aktivity, zabezpečuje finančné prostriedky na zveľadenie priestorov školy a školského dvora a na financovanie podujatí organizovaných školou. Týmto Vás chceme poprosiť, aby ste 2% venovali  nášmu občianskemu združeniu. Vaše 2% pomôžu skvalitniť a obohatiť vzdelávaciu činnosť Vašich detí a všetci Vám za ne budeme veľmi vďační.

Možnosti, ako 2% môžete poukázať

A. ako fyzická osoba- zamestnanec, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

B. ako fyzická osoba, ktorá si sama podáva daňové priznanie

C. ako právnická osoba

 

Názov:             Rada školy Kúty

Sídlo:               Školská 694, 908 01 Kúty

Právna forma:  občianske združenie

IČO:                 42156653

 

Štatutárny zástupca: Petra Antálková

  

info pre tlačivá:


VANDALIZMUS

Detské ihriská za kultúrnym domom, v škôlke a v škole navštevuje najmä v popoludňajších hodinách množstvo detí. Deti sú naše zrkadlo. Sú naším obrazom, či sa nám to páči alebo nie. To, čo sme schopní do nich vkladať od útleho detstva, formuje ich osobnosť. Detské ihriská sú zárukou dlhých hodín zábavy a pohybu detí na čerstvom vzduchu. Je to tiež miesto, kde sa deti môžu hrať a ich rodičia si oddýchnuť. Našou snahou bolo vybudovať zariadenia pre voľnočasové aktivity detí a mládeže. Preto je zarážajúce, ako rýchlo dokážu podaktorí mladí spoluobčania zničiť miesta, ktoré majú slúžiť všetkým. A tiež je smutné, že v dnešnej dobe patrí medzi druh zábavy vandalizmus. Preto Vás prosíme, aby ste neničili prácu iných a zámerne nepoškodzovali miesto, ktoré má patriť najmä deťomDetské ihriská by v prvom rade mali slúžiť na trávenie voľnočasových aktivít detí, ideálne pod dohľadom rodičov poprípade inej dospelej osoby.
Eva Kollárová


ŠKOLA V PRÍRODE

CHORVÁTSKO 2018

Vážení rodičia, prvýkrát ponúkame pre našich žiakov školu v prírode v zahraničí - u mora v Chorvátsku 8. 6. – 17. 6. 2018 v kempe Baško Polje so zameraním na fyziku, chémiu, biológiu s témou "Zvedaví vedci". Bližšie informácie nájdete kliknutím na link: Skola_v_prirode_CHORVaTSKO_2018.pdf


BEZPEČNOSŤ NA CESTÁCH A CHODNÍKOCH

Žiadame žiakov, aby vzhľadom na

svoju bezpečnosť 

pri pohybe obcou i mimo nej za zníženej viditeľnosti

používali reflexné prvky na svojom oblečení

a povinné osvetlenie bicykla.


Projekt „S radosťou do záhrady“.

Naša základná škola sa zapojila do 10. ročníka grantového programu Zelené oázy, ktorý vyhlasuje Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a Nadácia Ekopolis . Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venovala do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 56 000 eur, ktorá bola rozdelená medzi najlepšie projekty.

Cieľom programu je podporiť aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Do grantového programu bolo prihlásených približne 300 projektov a my sme boli úspešní.  Spoločnosť Slovnaft, a.s. a Nadácia Ekopolis nás podporila v našom projekte sumou 3 400€.

Autorom projektu je aj náš žiak Michal Drábek.

Podrobnejšie informácie o projekte si môžete pozrieť v zložke Zelené oázy na našej web stránke.


Opäť ZBIERAME plastové VRCHNÁKY

Aj malá pomoc JE POMOC. A pomôcť môže každý z nás. Vyzbierané vrchnáky sa dajú "premeniť" na peniaze. A tie môžu rodičia chorých detí použiť na ich liečbu či zaobstaranie invalidného vozíka. Tentokrát zbierame vrchnáky pre Sárinku z neďalekej Moravy. Plastové vrchnáky môžete hádzať či sypať do pripravenej krabice vo vestibule školy.

Ďakujeme.

Novinky