Navigácia

Info o Testovaní 5

Nadpis

Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ sa uskutoční 22. novembra 2017 (streda) vo všetkých základných školách.

 

Časový harmonogram Testovania 5-2017 dňa 22. novembra 2017

 

Matematika

8.00 – 8.10 h (10 minút)

– úvodné pokyny k testovaniu a    rozdanie OH

8.10 – 8.20 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa       s testom

8.20 – 9.20 h (60 minút)

administrácia testu

9.20 – 9.25 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

9.25 – 9.45 h (20 minút)

– prestávka

 

Slovenský jazyk a literatúra

 9.45 – 9.55 h (10 minút)

– úvodné pokyny k testovaniu a       rozdanie OH

9.55 – 10.05 h (10 minút)

– rozdanie testov a oboznámenie sa        s testom

10.05 11.05 h (60 minút)

administrácia testu

11.05 – 11.10 h (5 minút)

– zozbieranie testov a OH

 

Povolené pomôcky na matematike: pero, ktoré píše namodro

Povolené pomôcky na slovenskom jazyku a literatúre: pero, ktoré píše namodro

Je zakázané používať rysovacie pomôcky, kalkulačku, mobilné telefóny, tabuľky, zošity, učebnice, vlastnoručne urobené výpisky, prehľady vzorcov, pravidiel, Pravidlá slovenského pravopisu, atď. Nie je dovolené si pomôcky požičiavať.

Viac  informácií je na stránke:

http://www.nucem.sk/documents//46/testovanie_5_2017/Zakladne_informacie_T5_2017.pdf

Poznámka: OH - odpoveďové hárky