Navigácia

Žiacky parlament

Žiacky parlament

 

Žiacky parlament bude v školskom roku 2018/2019 pracovať v tomto zložení: Predseda ŽP: Aneta Pernecká (9.A)

Podpredseda ŽP:  Denisa Libušová (9.A)

Zástupca učiteľského zboru: PaedDr. Darina Vojvodová (dočasne zastupuje Mgr. Martin Arpášová)

Členovia:

5.A   Adam Pernecký

         Ema Královičová

5.B   Samuel Šimek

         Matej Riška

6.A   Estella Prokopiusová

         Natália Libušová

6.B   Sara Kopiarová

         Michal Mráz

7.A   Magdaléna Michálková

         Petra Dvorská

7.B   Lujza Rišková

         Soňa Húšťavová

8.A   Dominika Rencsoková

         Elizabeth Kubinová 

8.B   Lívia Valachovičová

         Vanesa Barátová

9.A   Aneta Pernecká

         Denisa Libušová

9.B   Martin Polák

         Diana Sekerová

 

Aktivity ŽP:

 • kultúra prostredia v škole
 • športové podujatia
 • zábavné  podujatia
 • výzdoba tried
 • zábavné hry, kvízy a súťaže
 • organizácie podujatí
 • príspevky do školského časopisu
 • aktualizácia internetových stránok školy
 • fotodokumentácia podujatí
 • návrhy, pripomienky, postrehy k činnosti školy
 • pomoc pri riešení problémov – prospechovo slabší žiaci v triede, žiaci s výchovnými problémami

 

So stanovami žiackeho parlamentu sa môžete oboznámiť po kliknutí na link:

Stanovy ziackeho parlamentu.pdf