Navigácia

HYMNA

V našej škole vznikol nedávno zaujímavý nápad, aby sme si vytvorili vlastnú školskú  hymnu. Pán uč. Miroslav Gross pripravil hudobný podklad a žiaci všetkých tried sa na hodinách slovenského jazyka, literatúry a čítania popasovali so slovami.

 Text, ktorý vytvorili naši žiaci, nájdete tu: Hymna(2).pdf

 

Zo všetkých častí, ktoré vytvorili jednotlivé triedy, si žiaci celej školy hlasovaním vybrali osem najlepších, ktoré budú predstavovať oficiálnu verziu školskej hymny. Jej definitívnu podobu nájdete tu: Hymna_vyber.pdf

 

Pozrite si prvé verejné zaspievanie našej školskej hymny- youtube

Tu si môžete našu hymnu stiahnuť ako mp3 a dať si ju ako zvonenie - MP3