Navigácia

Tlačivá


 

2% z dane - tlačivo pre darovanie škole: aktuálne tlačivo k dispozícii v krátkom čase

 

1. Žiadosť o uvoľnenie z vyučovania - ziadost_1.doc

 

2. Žiadosť o prijatie do ZŠ - ziadost_2.docx

 

3. Žiadosť o oslobodenie od telesnej výchovy ziadost_4.doc

 

4. Informovaný súhlas ziadost_5.docx

 

5. Štúdium v zahraničí studium_v_zahranici.doc