Navigácia

Školský klub detí

 

 

Školský klub je otvorený aj v školskom roku 2018/2019.

 

 

 

ŠKD má 4 oddelenia. Vyučujú v nich vychovávatelia Mgr. Mária Skálová,

Mgr. Adam Mikuš, Denisa Horečná a Gabriela Hajdinová.

 

ŠKD je v prevádzke aj v ranných hodinách v čase od 6.45 do 7.45 hod.,

a to v 1. oddelení pod vedením pani vychovávateľky Anny Macháčkovej.

 

1. oddelenie (p. vychovávateľka M. Skalová) je otvorené do 16.00 hod.,

2. oddelenie (p. vychovávateľ A. Mikuš) je otvorené do 16.30 hod.,

3. oddelenie (p. vychovávateľka D. Horečná) je otvorené do 16.30 hod.,

4. oddelenie (p. vychovávateľka G. Hajdinová) je otvorené do 16.00 hod.

 

Žiaci sa z 1. oddelenia presúvajú o 16.00 hod. do 3. oddelenia, žiaci zo 4. oddelenia sa o 16.00 hod. presúvajú do 2. oddelenia.

 

Organizácia ŠKD v šk. r. 2018/2019

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ je v prevádzke denne do 16.30 hod.

 

1. oddelenie (1.A, 1.B) - vychovávateľka Mgr. Mária Skalová

žiaci sa o 16.00 hod. presúvajú do 3. oddelenia

 

2. oddelenie (2.A, 4.A, 4.B) - vychovávateľ Mgr. Adam Mikuš

 

3. oddelenie (3.A, 3.B) - vychovávateľka Denisa Horečná

 

4. oddelenie - v priestoroch triedy 2.B (2.B) - vychovávateľka Gabriela Hajdinová

žiaci sa o 16.00 hod. presúvajú do 2. oddelenia.

 

Mesačný poplatok za ŠKD je 6,- Eur.

 

   

 

Školský klub detí sa riadi týždenným a denným plánom.

Ten nájdete tu: 

Skolsky_vychovny_program_pre_SKD_sk._r._2017-2018.pdf