Navigácia

Prijímačky

 

Prijímacie konanie v školskom roku 2018/2019:

Na prihlášku sa uvádza prospech žiaka: koncoročné vysvedčenie zo 6., 7., 8. ročníka, polročné vysvedčenie z 9. ročníka.

Zákonný zástupca žiaka si prostredníctvom základnej školy môže podať dve prihlášky na školy, kde sa vyžaduje talentová skúška a dve prihlášky na ostatné stredné školy (1. a 2. termín).

Všetky prihlášky pred odoslaním na strednú školu musia byť potvrdené ošetrujúcim lekárom, podpísané zákonným zástupcom, žiakom, potvrdené základnou školou a podpísané riaditeľom školy.

 

Termín podania prihlášok:

  • do 20. februára 2019 na odbory, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu / bilingválne gymnázia, konzervatória, športové školy, umelecké školy/
  • do 10. apríla 2019 na ostatné učebné a študijné odbory / aj na 8-ročné gymnázia /

  

Testovanie 9 – 2019:

Testovanie deviatakov z matematiky a slovenského jazyka sa uskutoční v stredu 3. 4. 2019. Náhradný termín: 16. 4. 2019  v krajskom meste.

 

 

Prijímacie skúšky na SŠ: 

 

Talentové skúšky25. 3. - 12. 4. 2019

1. termín prijímacích skúšok (1. kolo):  13. 5. 2019

2. termín prijímacích skúšok (1. kolo):  16. 5. 2019

2. kolo prijímacích skúšok: 18. 6. 2019

 

Zápisný lístok:

Každý žiak dostane jeden zápisný lístok. Ten si rodič osobne vyzdvihne po prijatí jeho dieťaťa na SŠ od výchovnej poradkyne a zanesie ho na strednú školu, kde bude jeho dieťa študovať. V prípade rozhodnutia o zmene školy zákonný zástupca musí žiaka odhlásiť zo SŠ, kde bol zapísaný, zoberie zápisný lístok a prenesie ho na zmenenú školu a žiaka zapíše nanovo.

 

Informácie súvisiace s profesijnou orientáciou môžete získať na internetových stránkach: