Navigácia

Sponzori

 
 
Vedenie školy touto cestou ďakuje všetkým sponzorom, rodičom, učiteľom, zamestnancom a priateľom školy za úprimnú snahu a ochotu pomáhať škole.
Srdečne ďakujeme.
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018
 
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017
pán Silvester Riška - daroval škole výsadbové rastliny do školskej záhrady
pán Milan Mikota - daroval najlepšej žiačke školy externý harddisk
Polygrafické centrum - darovalo škole prostredníctvom svojej zamestnankyne (pani Miroslava Gúthová) sumu 400,- Eur na zakúpenie športového náradia a príspevok na rozlúčkovú slávnosť deviatakov
pán Branislav Graulík - poskytol bezplatnú autobusovú prepravu žiakov do Skalice a späť
Ondrej Polák (žiak 8.A) - daroval školskej knižnici hodnotné knihy zo svojej knižnice
Gabriela Huttová (žiačka 5.A) - darovala školskej knižnici hodnotné knihy zo svojej knižnice
Lucia Andrašková (žiačka 8.A) - darovala školskej knižnici 8 hodnotných kníh
 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016
 
pán Milan Mikota - dar v podobe externého harddisku pre najlepšiu žiačku školy
pán Miroslav Sofka - úprava steny a vymaľovanie chodby v priestoroch ZŠ
 
Ing. Karol Németh - montáž klimatizačnej jednotky na budove školskej jedálne
 
Žiaci našej školy sa v dňoch 10. - 16. 1. 2016 zúčastnili lyžiarskeho kurzu v stredisku Ždiar. Na túto akciu poskytli sponzorský príspevok:
rodina Krátka - finančný príspevok na dopravu,
pani Ivana Chorvatovičová - vecné ceny pre účastníkov LVVK,
pán Jakub Pavelka - vecné pre účastníkov LVVK,
MUDr. UHLÍK Marián - vybavenie lekárničky.

 

 

ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
 
pán Milan Mikota - daroval tablet najlepšiemu žiakovi školy
 
pán Vladimír Polák - úprava terénu na školskom dvore
 
Nafta, a. s. Gbely poskytla škole 10 notebookov.
 
Štvrtáci v mesiaci máj absolvovali týždeň v škole v prírode v Rajeckých Tepliciach. Na túto akciu poskytli finančný príspevok na dopravu:
Autopoťahy ABENA - pán Kováč Otto,
MUDr. Uhlík Marián,
pani Prokopiusová Renáta,
Reštaurácia u Cugu - pán Gutta Martin,
Šikotrans Kúty - pán Šimek Jozef,
pán Kopča Branislav,
Nová lekáreň (vybavením lekárničky). Všetkým ďakujeme.
 
Pán Ján Valachovič VAPA vykonal pre školu v rámci rekonštrukcie šatní v telocvični bez nároku na finančné vyrovnanie nasledovné práce:
dodávka nivelačnej hmoty (1700 kg), montáž nivelačnej hmoty, demontáž kovových odkladacích políc, demontáž zádverovej steny v chodbe, oprava omietky po demontáži zádverovej steny, dodávka a montáž obkladu + špárovanie.
 
Pán František Šido daroval škole bežecký trenažér.
 
Spoločnosť ING darovala škole 9 počítačových zostáv.
 
Pán Julián Kabát daroval škole interiérové vybavenie kabinetu výchovného poradcu.
 
Žiaci našej školy sa v dňoch 11. - 17. 1. 2015 zúčastnili lyžiarskeho kurzu v stredisku Ždiar. Na túto akciu poskytli sponzorský finančný príspevok:
Obecný úrad v Kútoch,
MUDr. UHLÍK Marián (+ vybavenie lekárničky),
VAPA - Ján VALACHOVIČ,
PVM systém - Peter MIKULIČKA,
ŠIKOTRANS,
pán Silvester RIŠKA a
pán Martin GUTTA. 
 
Vedenie školy ďakuje Nadácii Volkswagen Slovakia za podporu zamestnaneckého grantového projektu Vaša cesta s názvom "Hurá do sveta".
 
 
 
MUDr. Marián Uhlík - daroval škole kávovar
 
Jozef Palkovič (Bratislavská 197/415) - oprava lavíc v učebni biológie
 

Ing. Peter Kiripolský (PD Kúty) - oprava šk. dvora - priestory za jedálňou

Peter Palkovič -zhotovenie sadrokartónovej steny v učebni chémie a fyziky

Jozef Komorný - daroval škole zámkovú dlažbu

 


ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014

Lyžiarsky výcvik 

PVM systém - Ing. Peter Mikulička - finančný príspevok
IRELA - kozmetický salón - finančný príspevok
LUSI - kozmetický salón - finančný príspevok
MUDr. Marián Uhlík - finančný príspevok, vybavenie lekárničky
ŠIKOTRANS - finančný príspevok
VAPA - finančný príspevok, sladké odmeny pre žiakov
Martin Gutta - finančný príspevok
Nová lekáreň, Kúty - vybavenie lekárničky
KUFNER - odmeny pre žiakov (USB, kalkulačky, školské pomôcky)
 
 

Na organizovaní tejto akcie sa finančne podielali títo sponzori:

MUDr. Marián Uhlík - finančný príspevok, vybavenie lekárničky
Silvester Riška - finančný príspevok
VAPA - finančný príspevok
LEKÁREŇ KÚTY - Daniel Polák - finančný príspevok
ŠIKOTRANS - finančný príspevok