Navigácia

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program našej školy.  

Učebné osnovy jednotlivých vyučovacích predmetov sú z kapacitných dôvodov k nahliadnutiu v riaditeľni školy.

 

1. stupeň: 

ISCED_1.pdf

Inovovany__ISCED_1.pdf

2. stupeň: 

ISCED_2.pdf

Inovovany_ISCED_2.pdf