Navigácia

Rada školy Štatút Rady školy

Rada školy

Rada školy

RADA ŠKOLY

Členovia:

za obec:

Ing. Naďa ANTÁLKOVÁ nadaantalkova@gmail.com 0903 245 568
RNDr. Miroslava MATÚŠKOVÁ, PhD. (predseda) miroslava.matuskova@savba.sk 0907 176 385
Eva Kollárová kollar.tono@gmail.com  0908 814 595
PaedDr. Eva TURKOVIČOVÁ evickar@centrum.sk

 0911 854 839

 

za pedagogických pracovníkov:

Mgr. Jarmila KRAJČÍKOVÁ                                      jarkakrajcikova@centrum.sk  0907 508 498
Mgr. Adam MIKUŠ mikulasdesalm@gmail.com  0948 262 998

 

za nepedagogických pracovníkov:

Gabriela HNÁTOVÁ                               pam@zskuty.sk      0905 217 095

 

za rodičov:

Petra ANTÁLKOVÁ (podpredseda)                           antalkovap@gmail.com 0903 170 208
Ľudmila HÚŠŤAVOVÁ hustavova.ludka@gmail.com 0911 183 367
Ing. Elena BALÁŽOVÁ elabalazova@gmail.com 0918 854 221
Marcela RALBOVSKÁ marcelaralbovska@gmail.com 0908 442 700

 

Výročná správa Rady školy za rok 2017:

Vyrocna_sprava_RS_za_rok_2017.pdf

 

Výročná správa Rady školy za rok 2016:

Vyrocna_sprava_RS_za_rok_2016.pdf

 

Plán zasadnutí Rady školy na rok 2018:

plan_zasadnuti_2018.pdf

 

ZÁPISNICE:

Rok 2018

RS_zapisnica_2018_01.pdf

Zapisnica_RS_september_2018.pdf

 

Rok 2017

RS_zapisnica_2017_01.pdf

RS_zapisnica_2017_02.pdf

RS_zapisnica_2017_03.pdf

RS_zapisnica_2017_04.pdf

 

Rok 2016

RS_zapisnica_2016_01.pdf

RS_zapisnica_2016_02.pdf

RS_zapisnica_2016_03.pdf

 

Roky 2012 - 2015

RS_zapisnica_2012_04.pdf

RS_zapisnica_2012_05.pdf

RS_zapisnica_2012_06.pdf

RS_zapisnica_2012_09.pdf

RS_zapisnica_2012_11.pdf

RS_zapisnica_2013_03.pdf

RS_zapisnica_2013_04.pdf

RS_zapisnica_2013_05.pdf

RS_zapisnica_2013_10.pdf

RS_zapisnica_2014_11.pdf

RS_zapisnica_2015_03.pdf

RS_zapisnica_2015_04.pdf

RS_zapisnica_2015_05.pdf

RS_zapisnica_2015_06.pdf

RS_zapisnica_2015_07.pdf