Navigácia

Výber správnej strednej školy je dôležité rozhodnutie.

Možno vám pri výbere trocha pomôžu tieto odkazy.

Prezentácia Kam na strednú školu - Kam_na_strednu_skolu.ppt

 

A ešte pridávame pár webstránok, ktoré môžu pomôcť.

·         www.strednaskola.sk, SŠ na Slovensku (študijné, učebné odbory, adresy, kontakt)

·         www.povolania.eu - sprievodca svetom povolaní

·         www.istp.sk

·         www.stredne-skoly.sk

·         www.svetprace.sk

·         www.stredneskoly.eu

·         skoly.ineko.sk - prehľad o zamestnanosti a nezamestnanosti absolventov

·         www.nucem.sk - informácie o celoplošnom testovaní deviatakov (bývalý monitor 9), zadania           a riešenia testov z predchádzajúcich rokov

·         www.modernaskola.sk - aktuálne informácie o školstve

·         www.svspn.sk- prehľad o možnostiach štúdia, kritéria prijímacích skúšok na stredné školy,           Testovanie9, voľné miesta

·         www.svsba.sk

·         www.svsmi.sk

·         www.kriteria-nove.svslm.sk - kritéria prijímacích skúšok na stredné školy