Navigácia

Vedenie školy

Organizačná štruktúra

Riaditeľka: PaedDr. Jana Mrázová 

            034/ 6597808 - riaditel@zskuty.sk

Zástupkyňa: Mgr. Renáta Antálková

             034/ 6597808 - zastupca@zskuty.skVýchovná poradkyňa: Mgr. Miroslava Valachovičová - vychovnyporadca@zskuty.sk

Vedúca školskej jedálne: Dana Škodová - 034/ 6597540 - jedalen@zskuty.sk

Ekonómka: Elena Varmužová - 034/ 6597268 - ekonom@zskuty.sk

Referentka PaM: Gabriela Hnátová - 034/ 6597268  -
pam@zskuty.sk

 

 

Zodpovedná osoba: Mgr. Renáta Antálková - 0346597808 - zastupca@zskuty.skPredmetové komisie (PK)
Prírodovedná komisia - Mgr. Miroslava Valachovičová
Spoločensko-vedné predmety - Mgr. Miroslava Jurigová
Slovenský jazyk a literatúra - Mgr. Hana Palkovičová
 

Cudzie jazyky - Mgr. Jarmila Krajčíková
Výchovy - Mgr. Amália Čulenová


Metodické združenia (MZ)

1.- 4. ročník + ŠKD - Mgr. Veronika Reháková