Navigácia

Hodnotiaca správa

Hodnotiaca správa

            školský rok 2008 / 2009 - Hodnotiaca_sprava_skoly_2008-2009.doc

 

            školský rok 2009 / 2010  - Hodnociaca_sprava_skoly_2009-2010.doc

 

           školský rok 2010 / 2011  -  Hodnotiaca_sprava_2010-2011.doc

 

           školský rok 2011 / 2012  -  Hodnotiaca_sprava_2011-2012.doc

 

         školský rok 2012 / 2013  -Hodnotiaca_sprava_2012-2013.pdf

 

         školský rok 2013 / 2014 - Hodnotiaca_sprava_2013-2014.pdf

 

         školský rok 2014 /2015 - Hodnotiaca_sprava_2014-2015.pdf

 

         školský rok 2015 / 2016 - Hodnotiaca_sprava_2015-2016.pdf

 

        školský rok 2016 / 2017  - Hodnotiaca_sprava_2016-2017.pdf