Navigácia

Zoznam učiteľov

E-mail
 
 
PaedDr. Jana Mrázová MJ Riaditeľka
Vedie krúžok: Výtvarný krúžok
riaditel@zskuty.sk
 
 
Mgr. Renáta Antálková AR Rozvrh
Zástupkyňa
zastupca@zskuty.sk
 
 
Mgr. Kristína Ábelová AbK Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.A
abelova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Martina Arpášová AP Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.A
arpasova@zskuty.sk
 
 
RNDr. Marika Blaškovičová BR Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.B
blaskovicova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Amália Ćulenová ČA Učiteľka
culenova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Michal Drška DM Rozvrh
Triedny učiteľ: 5.A
Vedie krúžok: Hravá matematika pre 5.ročník
drska@zskuty.sk
 
 
Gabriela Hajdinová HG Vychovávateľka
 
 
Denisa Horečná HD Rozvrh
Vychovávateľka
 
 
Mgr. Edita Hušková HE Rozvrh
Učiteľka
huskova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Lucia Hvorecká HL Rozvrh
Triedna učiteľka: 3.B
hvorecka@zskuty.sk
 
 
Mgr. Miroslava Jurigová JM Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.A
jurigova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Jarmila Krajčíková KJ Rozvrh
Triedna učiteľka: 8.A
Triedna učiteľka: 8.B
Vedie krúžok: Krúžok NEJ pre 1.stupeň
krajcikova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Milan Krídl KrM Rozvrh
Učiteľ
Vedie krúžok: Akrobacia pre 1. stupeň ZŠ
Vedie krúžok: Akrobacia pre 2.stupeň ZŠ
Vedie krúžok: Florbal pre chlapcov - 2. stupeň ZŠ
Vedie krúžok: Volejbal
kridl@zskuty.sk
 
 
Mgr. Martin Kucharič KM Rozvrh
Učiteľ
kucharic@zskuty.sk
 
 
Mgr. Lucia Mihálová ML Rozvrh
Triedna učiteľka: 4.B
Vedie krúžok: Klub mladých priateľov poľovníctva pre 2.stupeň ZŠ
mihalova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Barbora Michálková MB Rozvrh
Triedna učiteľka: 6.B
michalkova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Adam Mikuš AM Rozvrh
Vychovávateľ
mikus@zskuty.sk
 
 
Mgr. František Moško MF Rozvrh
Učiteľ
mosko@zskuty.sk
 
 
Jana Ondrisková OJ asistent
 
 
Mgr. Hana Palkovičová PH Rozvrh
Triedna učiteľka: 9.A
Vedie krúžok: Monitoriáda zo SJL
palkovicovah@zskuty.sk
 
 
Mgr. Katarína Palkovičová PK Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.B
kata.polakova@gmail.com
 
 
Mgr. Andrea Polachová PA Rozvrh
Triedna učiteľka: 5.B
Vedie krúžok: Animátorský krúžok - víkendovky pre II.stupeň
Vedie krúžok: Spoločenské hry - po sv. omši
polachova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Veronika Reháková RV Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.B
rehakova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Zuzana Sirková SZ Rozvrh
Triedna učiteľka: 1.A
sirkova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Mária Skalová SM Rozvrh
Vychovávateľka
Triedna učiteľka: 4.A
skalova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Anna Smetanová AS Rozvrh
Učiteľka
smetanova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Stanislava Tomeková TS Rozvrh
Učiteľka
tomekova@zskuty.sk
 
 
PaedDr. Andrea Valachovičová VA asistent
 
 
Mgr. Miroslava Valachovičová VM Rozvrh
Triedna učiteľka: 7.B
Vedie krúžok: Matematika hrou
Vedie krúžok: Monitoriáda 9
valachovicova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Miriam Vlčková VM Rozvrh
Učiteľka
Vedie krúžok: Krúžok priateľov kníh
vlckova@zskuty.sk
 
 
PaedDr. Darina Vojvodová VD Rozvrh
Učiteľka
vojvodova@zskuty.sk
 
 
Mgr. Darina Vranová VD Rozvrh
Triedna učiteľka: 2.A
vranova@zskuty.sk

© aScAgenda 2019.0.1156 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 20.03.2019

Voľné miesta na našej škole